Friday, August 11, 2017

Українська молодь – Христові

Всеукраїнська християнська громадська організація, яка працює в рамках молодіжного мирянського апостоляту. Метою діяльності УМХ є об’єднання християнської молоді для пропагування християнської моралі, поширення християнського світогляду, популяризація в молодіжному середовищі християнського способу життя, шляхом виховання членства на християнських засадах, готового працювати для добра церкви українського народу.
     Завданням УМХ є: сприяння та допомога молоді у прийнятті християнських цінностей та підвищенні її духовного рівня; лекційно-просвітницька діяльність; опіка та підтримка талановитої молоді; відродження давніх родинно-побутових традицій, народних християнських дійств; впровадження в молодіжне середовище досягнень світової християнської науки та культури; співпраця та координація діяльності молодіжних груп, спільнот в Україні та за її межами; виховання у молоді поваги до минулого, пошук та збереження історичних документів, духовних, мистецьких та інших цінностей  українського народу; проведення виховної, суспільно-громадської, культурно-освітньої, спортивної роботи серед свого членства; участь у формуванні та реалізації загальнодержавних і міжнародних молодіжних програм, i сприяння та захист законних інтересів членів УМХ.
     Напрямки діяльності УМХ: духовні бесіди та реколекції; проведення таборів, семінарів, конференцій, занять, молодіжний обмін досвідом в Україні і за кордоном; проведення заходів, пов’язаних з відзначенням церковних, національних свят та річниць; організація культурно-мистецьких клубів, ансамблів, хорів та спортивних команд; просвіта, самоосвіта, вишкіл, духовні бесіди, зустрічі, подорожі до святих місць, з’їзди та інші масові заходи християнського характеру; волонтерство у Центрі  організації дозвілля для  осіб  з  особливими  потребами «Тавор»; співпраця зі спільнотою «Воїнство Ісуса»(«Miles Jesu»), з молодіжними організаціями «Пласт», УНМ, з рухом «За життя»(«Pro life»), з рухом «Віра і Світло»  та інше.

МИ ХОЧЕМО ТОВАРИШУВАТИ З ХРИСТОМ - ЦЕ КЛАСНО!     СТАНЬ ЙОГО ДРУГОМ ТАКОЖ!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.