Thursday, May 7, 2015

Сьогодні - День Матері. Зі святом вас, рідненькі!

     У недiлю в усiй Українi знову вiтатимуть жiнок -- на противагу 8 Березню. День Матерi до нас прийшов у часи Hезалежностi, а його icторiя у свiтi бере початок ще з ХVII столiття. Про iсторiю свята Матерi, традицiї його вiдзначення розповiла Марiя Хомiв, голова тернопiльського Центру щасливого материнства та батькiвства.
     - Марiє Степанiвно, якою є iсторiя вiдзначення Дня Матерi у свiтi? - Ще в ХVII столiттi в Англiї у перiод Великого посту вiдзначали недiлю мами - свято, коли вшановували всiх матерiв. Тодi започаткували традицiю дарувати цього дня жiнкам мамин торт iз дванадцятьма марципанами. Цей подарунок в Англiї роблять мамам i дотепер. Що цiкаво, уже на той час це свято було дуже шановане, у недiлю навiть служницям давали вихiдний, аби вони могли провести його зi своїми матерями. Уже в ХIХ столiттi у США популяризували свято Матерi як день боротьби за мир, а у ХХ столiттi Анна Джарвiс iз Фiладельфiї запропонувала вшанувати всiх матерiв свiту. У такий спосiб вона хотiла вшанувати пам'ять про свою матiр, котра померла. Уже 1910 року в штатi Вiрджинiя вперше визнали День Матерi офiцiйним святом. Згодом його вiдзначали на державному рiвнi в другу недiлю травня. Услiд за США свято Матерi цього ж дня почали вiдзначати ще 23 країни свiту, а 30 держав вибрали для нього iнший час у роцi.
     - А коли свято вперше вiдзначили в Українi? - Перший День Матерi українки святкували 1928 року. Щоправда, за межами України - у Канадi. Тодi його органiзували для дiаспори жiнки зi Союзу українок. А офiцiйним святом День Матерi став у нас 1999 року, коли вийшов вiдповiдний указ Президента України. Тож вiдтодi ми й вiдзначаємо свято нашого жiноцтва у другу недiлю травня.
     - Чому це свято припадає саме на травень? - Травень -- це марiйський мiсяць, коли християни особливо вшановують Дiву Марiю, служать маївки на честь Богородицi. I дуже знаково та символiчно, що саме в травнi є День Матерi. Адже Дiва Марiя - це мати для нас усiх, вона не є казковим персонажем: як iншi матерi, народжувала природним способом, годувала Iсуса грудьми, виховувала Його, хвилювалась, плакала. Вона своїм материнством показала кожнiй жiнцi, як треба бути матiр'ю. Тому саме в травнi, у День Матерi, ми повиннi замислитись про те, що таке материнство, пiдвищити авторитет мамiв, заохотити їх зберiгати дар життя i розумiти всю вiдповiдальнiсть за це.
     - А як святують День Матерi у нас? - Оскiльки це недiля, то найперше матерi збираються у храмах. Дуже доброю є традицiя зустрiчi родини, коли за спiльним святковим обiдом мами чують теплi слова вiд своїх дiтей.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.